Vogelvlucht.net

En nu?

Je keek me aan met schemeroogjes
Verblind door duister licht
Een tuitlip en wat angstzweet
Te zien op je gezicht

Je vraagt wat ik wil doen nu
Ik zeg een andere weg
Ga je mee? Vertrouw me maar
Ik kan alles wat ik zeg