Vogelvlucht.net

Blazen

Vol vertrouwen viel alles in haar armen
De wind ging liggen, stond weer op
En maakte haar naam weer waard
Alles berustte op misverstanden
Alles begon weer opnieuw
Nieuwe tijden, nieuwe misverstanden
Er moet geleerd worden
En minder geblazen