Vogelvlucht.net

Dacht jij

Dacht jij? Of wacht!
Dacht ik? Huh?
Denk je dat ik dacht dat ik,...
Wat?
Denk jij nu wat ik denk?
Ik dacht,... nee wacht!
Jij dacht!
Of denk je dat ik dacht
dat jij dacht dat ik denk,...
Wat?
Oh!
Dat dacht ik al,...