Vogelvlucht.net

Escapist

De werkelijkheid
Gegoten in beton
Halsstarrig als verloren gedachtes
Geboren voordat je zelf
bij geboorte begon

Geen uitweg
Of valse zijsporen
Gestuukt met de hoop van voorgangers
Die al mijmerend
Hun kansen verloren

Langzaam vluchtend
In gedroomde fantasie
Als water golvend langs een kustlijn
Herhalend met
Egocentrische empathie